Εργαστήριο Φυσιολογίας

 

Κτίριο Προκλινικών Λειτουργιών (2ος Όροφος), Ιατρική Σχολή

Πανεπιστημιούπολη, Πάτρα (Ρίο), ΤΚ. 26500

ιστοσελίδα

τηλ. 2610-999155

φαξ. 2610-997215

 

ΜΗΤΣΑΚΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ, Καθηγήτρια και Διευθύντρια

Τηλέφωνο: 2610-969156

e-mail: mitsacos@upatras.gr

 

ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ, Ομότιμη Καθηγήτρια

Τηλέφωνο: 2610-969159

e-mail: rangel@med.upatras.gr

 

ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, Επίκουρη Καθηγήτρια

Τηλέφωνο: 2610-960176

e-mail: gvoukel@upatras.gr

 

ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ, Ομότιμος Καθηγητής

Τηλέφωνο: 2610-969158

e-mail: kouvelas@med.upatras.gr

 

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ομότιμος Καθηγητής

Τηλέφωνο: 2610-969157

e-mail: gkkostop@upatras.gr

Ιστοσελίδα: http://physiology.med.upatras.gr/NU

 

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλέφωνο: 2610-969117

e-mail: cepapath@upatras.gr

Ιστοσελίδα: http://physiology.med.upatras.gr/NU

 

ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ, Γραμματέας

Τηλέφωνο: 2610-969195

e-mail: ronik@upatras.gr

 

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλέφωνο: 2610-969155

e-mail: gstathop@upatras.gr

Ιστοσελίδα: http://www.molcellbiol-upatras.net

 

ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Καθηγητής

Τηλέφωνο: 2610-997943

e-mail: taraviras@med.upatras.gr

Ιστοσελίδα: http://stemcellslab.upatras.gr

Updated: 08/2016